Bij sommige kunstwerken komen problemen voor die lastig zijn op te lossen door proberen. Een voorbeeld daarvan is mijn eigen werk over het verdelen van een bol in twee onderling gelijke delen: "bol in 2 delen". De gedachte dat het mogelijk moet zijn om zo'n verdeling te maken met interessante vormen is een eerste stap. Afhankelijk van je voorstellingsvermogen kun je dan een plan maken voor zo'n verdeling. Maar het precies realiseren ervan is een nauwkeurige klus, waarbij enig wiskundig reken- en tekenwerk komt kijken.

Ik heb een aantal keren geholpen bij het oplossen van dergelijke problemen voor kunstenaars en ontwerpers. Dat vind ik leuk en inspirerend. Ik vraag dan ook niet veel geld voor het praten over of het nadenken en oplossen van een probleem: 25 euro per uur.  Maar er zit altijd ook een wat minder interessante kant aan dat werk: reistijd, beschrijven van oplossingen, een rekenblad maken voor de diverse mogelijkheden bij een probleem, een computerprogramma schrijven om een bijzondere tekening te maken....Ook voor dat deel van het werk vraag ik een redelijke vergoeding van 25 euro per uur. Dat betekent ook dat ik niets vraag (behalve eventueel een reiskostenvergoeding) als een probleem door mij niet op te lossen is.

Voorbeelden van projecten:

Verdraaide vierkanten. Voor het presenteren van foto's werd mij gevraagd of ik een ruimtelijke figuur kon maken waarbij de onderkant een vierkant is, de bovenkant ook, maar ietsje verdraaid en met de hoekpunten precies boven de zijlijnen van de onderkant. De bedoeling was om een bouwplaat te maken zodat die figuur snel te maken was. Eerst moest er een mogelijkheid zijn om een aantal verschillende bouwsels te vergelijken om tot een goede keuze voor het eindontwerp te komen. Dat project is naar tevredenheid afgesloten. Voor mijzelf leverde het ook nog een aantal ideeën op. Met name de reliëfs met "verdraaide driehoeken" die ik maakte, komen voort uit dit project. Totaal 7 uur werk.

Bollamp. Ik kwam in contact met een ontwerper die een grote lamp wilde maken, opgebouwd uit kleine lampenkappen, kegelvormig, zodat er een twaalfvlak zou ontstaan. Het was aardig rekenwerk en de oplossing voldeed aan de verwachting. Voor mijzelf was het interessantste, dat ik in die periode bezig was met antiprisma's om platonische lichamen te maken, die als het ware verborgen zouden zitten binnen in een netwerk van antiprisma's. De berekeningen voor de lamp bleken goed bruikbaar voor deze zaak. Het geheel kostte 6 uur.

Tekeningen voor een boek over de bewegingsleer van Laban. Ik werd benaderd met de vraag of het mogelijk was om tekeningen van enkele ruimtefiguren te maken, die allen in dezelfde bol zouden passen en die allemaal onder dezelfde hoek te zien moesten zijn, apart en door elkaar. De plaatjes moesten ook nog aan een hele serie andere eisen voldoen. Het was een interessant probleem om aan te werken. Het programma waarmee ik deze tekeningen kon maken met alle mogelijke beperkingen instelbaar, was een leuke klus. Totaal 12 uur.